Oferta

Kompleksowa opieka lekarska w ramach współpracy lekarzy różnych specjalności;
– Psychiatrii

Całościowa diagnostyka psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
Psychoterapia indywidualna , grupowa, rodzinna i par.
Poradnictwo dietetyczne

Leczeniem obejmujemy pacjentów z:
– zaburzeniami psychotycznymi
– zaburzeniami depresyjnymi
– zaburzeniami lękowymi
– zaburzeniami adaptacyjnymi,
– zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi,
– tikami
– zaburzeniami odżywiania
– nadpobudliwością psycho- ruchową .
– całościowymi zaburzeniami rozwoju / autyzm , zespól Aspergera/
– deficytami intelektualnymi
– zaburzeniami uwagi u dorosłych i dzieci
– zakradzeniami pamięci i uwagi

Oferujemy także pomoc w ramach interwencji kryzysowej.

Służymy również pomocą w rozwoju własnym.