Zespół

lek. med. Joanna Boroń – Zyss – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Po ukończeniu wydziału lekarskiego AM w Krakowie, rozpoczęłam prace i specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.Pracuje w zawodzie od lat, jestem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę tak w ambulatorium ,poradni jak i w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej. Nie jest mi obca

psychiatria konsultacyjna, co wynika z dziesięcioletniej pracy w PZP dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie / dawny Instytut Pediatrii w Prokocimiu/.
Obecnie kieruję Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. św. Ludwika w Krakowie. Współpracuję także z Krakowskim Ośrodkiem Terapii .
Prowadzę zajęcia dla studentów logopedii m.in. Na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Ukończyłam studia podyplomowe w kierunku psychoterapii.
W mojej praktyce znalazły swoje miejsce także grupy wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych somatycznie.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu  zaburzeń okresu  rozwojowego:
– ADHD
– Zespół Aspergera
– Autyzm
– zespoły natręctw
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia depresyjne
– zaburzenia zachowania
– zaburzenia emocjonalne i zachowania towarzyszące chorobom somatycznym
– leczenie zaburzeń odżywiania
Przyświeca mi myśl Hipokratesa :
Nie leczcie oka bez głowy , głowy bez szyi,  szyi bez ciała, a ciała bez duszy

lek. med. Elżbieta Słowińska – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży , lekarz chorób wewnętrznych , psychoterapeuta – certyfikat PTP, opinie psychologiczne dla MOPS i ZUS

 • specjalista psychiatra dorosłych
 • specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
 • lekarz chorób wewnętrznych
 • psycholog- poradnictwo psychologiczne, diagnoza psychologiczna, diagnoza neuropsychologiczna dla dorosłych
 • certyfikowana psychoterapeutka – certyfikat nr 647 Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • absolwentka czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ
 • absolwentka szkolenia w Terapii Zespołu Stresu Pourazowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym
 • opinie psychologiczne dla MOPS i ZUS

Swoje wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywałam w trakcie pracy z pacjentem w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Moje doświadczenie kliniczne obejmuje zarówno pracę w oddziałach psychiatrii dorosłych , oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pracę ambulatoryjną w Poradni Psychiatrycznej .
Ponadto pracowałam jako konsultant psychiatra pacjentów chorujących somatycznie.

Obecnie pracuję jako lekarz i psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie.

Obszary specjalizacji:

 • depresja, choroba afektywna dwubiegunowa,psychozy
 • nerwice, zaburzenia lękowe,adaptacyjne, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania(anoreksja, bulimia)
 • zespół Aspergera
 • zaburzenia zachowania w okresie adolescencji

Formy pracy:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia rodzinna
 • konsultacje psychiatryczne
 • farmakoterapia

mgr Anna Siwiec- psycholog dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z ukończoną ścieżką kliniczną. Uczestniczka ostatniego roku kursu psychoterapii systemowo-psychodynamicznej przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ, co daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Diagnosta kliniczny i psychoterapeuta w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie oraz tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Specjalizuje się w :

– psychoterapii indywidualnej

– konsultacjach rodzinnych

– poradnictwie dla rodziców

– kompleksowej diagnostyce psychologicznej.

Udziela konsultacji i prowadzi terapię również w języku angielskim (posiada Certificate of Proficiency in English z najwyższą lokatą).

mgr Ewa Stańczak – psycholog dzieci, młodzieży, dorosłych, terapia rodzinna

Od 5 lat pracuję na Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną. Prowadzę
psychoterapię indywidualną, grupową, oraz rodzinną w ujęciu systemowym.W styczniu 2008 ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Od lutego 2008 do grudnia 2010 pracowałam, jako psycholog w świetlicy terapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach, gdzie zajmowałam się terapią grupową i indywidualną oraz prowadziłam konsultacje rodzinne.

W lipcu 2009 ukończyłam 4-letni kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzony przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W kwietniu 2010 warsztaty przygotowujące do pracy z rodzicami dzieci z ADHD.

W czerwcu 2013 ukończyłam certyfikowane przez PTP 4-letnie Studium Psychoterapii w nurcie systemowym prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Od listopada 2013 odbywam szkolenie z zakresu grupowej psychoterapii dziecięcej „Miasteczko” jak również prowadzę terapeutyczną grupę szkoleniową dla dzieci w wieku od 6-9 lat.

Specjalizuje się w psychoterapii dziecięcej, młodzieżowej i człowieka dorosłego, prowadzę również terapię rodzinną i małżeńską w ujęciu systemowym.

mgr Anna Łabędź – psycholog dzieci i młodzieży

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła całościowy kurs podyplomowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowany przez Katedrę Psychiatrii CM UJ.

Psycholog i terapeuta w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi, prowadząc diagnostykę i poradnictwo psychologiczne, a także psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną. Ma przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w diagnozowaniu oraz opiniowaniu specyficznych trudności szkolnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

lek. med. Anna Lebiedź – psychiatra dziecięcy

Jestem absolwentką studiów na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu, lekarzem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Szpitalu im. Dr J. Babińskiego, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym Im. Św. Ludwika oraz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie pracuję w ramach rezydentury.

mgr Monika Słowik – interwent kryzysowy, terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży

Drodzy Państwo
„Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby, jest dopomóc jej w pomaganiu sobie poprzez tworzenie warunków uwalniających jej tendencje rozwojowe i zdolności do korzystania z własnych zasobów”
L.M. Brammer

Są to słowa, które towarzyszą mi od kilku lat, są dla mnie ważne ponieważ wierzę, że to co dla nas najcenniejsze posiadamy w nas samych.

Jestem absolwentką Socjologii ze specjalnością Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe z Kryzysu i Interwencji Kryzysowych. Zdobyłam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej z Racjonalnej Terapii Zachowań.
W Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży.
Jestem w trakcie specjalizacji do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej.
Doświadczenie zdobywałam i zdobywam w Ośrodku Adopcyjnym, Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom”, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci.
Podczas spotkań i pracy z Państwem przy odkrywaniu Państwa zasobów, mocnych stron i wspólnym tworzeniu możliwości i sposobów radzenia sobie korzystam z wielu metod, technik i narzędzi wywodzących się przede wszystkim z terapii poznawczo – behawioralnej i interwencji kryzysowej. Towarzyszyć będę Państwu podczas poznawania siebie, kreowania własnych możliwości, tworzeniu i odkrywaniu siebie. Pragnę zaprosić Państwa w podróż, która dla wielu jest fascynująca i pełna przygód, ale również niesie ze sobą trudności, które będziemy wspólnie pokonywać i zdobywać kolejne szczyty. To i wiele innych rzeczy proponuję Państwu w poniższych obszarach:
– Poradnictwie
– Interwencji Kryzysowej – pomocy psychologicznej w kryzysie
– Pracy nad rozwojem, psychoedukacją, motywacją, zmianą, pracą nad poczuciem własnej wartości, samooceną i poczuciem winy
– Prowadzę terapię poznawczo – behawioralną zaburzeń dzieci i młodzieży z trudnościami związanymi z:
• depresją,
• zaburzeniami lękowymi,
• Zespołem Stresu Pourazowego ( PTSD),
• zaburzeniami zachowania,
• ADHD,
• Zespołem Aspergera,
• zaburzeniami odżywiania.

– W ramach Interwencji Kryzysowej pracuję:
• z osobami po traumie, trudnej i nagłej sytuacji np. wypadek, nagła choroba
• z osobami w stresie ( silna reakcja na stres, Zespół Stresu Pourazowego – PTSD)
• z osobami w poczuciu lęku
• z osobami w kryzysie zagrożenia życia ( kryzys suicydalny, myśli samobójcze)
• z osobami po próbach samobójczych
• z osobami doświadczającymi przemocy
• z osobami po stracie i w żałobie
• z osobami narażonymi na wypalenie zawodowe
• z osobami mającymi niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i poczucie winy