Zespół

lek. med. Joanna Boroń – Zyss – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Po ukończeniu wydziału lekarskiego AM w Krakowie, rozpoczęłam prace i specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w zawodzie od lat, jestem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w ambulatorium, poradni jak i w oddziale psychiatrii dziecięcej. Nie jest mi obca psychiatria konsultacyjna, co wynika z dziesięcioletniej pracy w PZP dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (dawny Instytut Pediatrii w Prokocimiu). Kierowałam Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. św. Ludwika w Krakowie. Współpracuję także z Krakowskim Ośrodkiem Terapii. Obecnie, od czerwca 2019 roku jestem kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Prowadzę zajęcia dla studentów logopedii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Ukończyłam studia podyplomowe w kierunku psychoterapii.

W mojej praktyce znalazły swoje miejsce także grupy wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych somatycznie.

 
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu  zaburzeń okresu rozwojowego:
 
 
– ADHD,
– Zespół Aspergera,
– Autyzm,
– zespoły natręctw,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia depresyjne,
– zaburzenia zachowania,
– zaburzenia emocjonalne i zachowania towarzyszące chorobom somatycznym,
– leczenie zaburzeń odżywiania.
 
Przyświeca mi myśl Hipokratesa:
 
„Nie leczcie oka bez głowy, głowy bez szyi, szyi bez ciała, ciała bez duszy.”

mgr Monika Słowik – interwent kryzysowy, terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży

Drodzy Państwo
„Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby, jest dopomóc jej w pomaganiu sobie poprzez tworzenie warunków uwalniających jej tendencje rozwojowe i zdolności do korzystania z własnych zasobów”
L.M. Brammer

 

Są to słowa, które towarzyszą mi od kilku lat, są dla mnie ważne ponieważ wierzę, że to co dla nas najcenniejsze posiadamy w nas samych.

Jestem absolwentką Socjologii ze specjalnością Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe z Kryzysu i Interwencji Kryzysowych. Zdobyłam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej z Racjonalnej Terapii Zachowań.
W Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży.
Jestem w trakcie specjalizacji do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej.
Doświadczenie zdobywałam i zdobywam w Ośrodku Adopcyjnym, Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom”, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika na Oddziale Psychiatrii Dzieci.
Podczas spotkań i pracy z Państwem przy odkrywaniu Państwa zasobów, mocnych stron i wspólnym tworzeniu możliwości i sposobów radzenia sobie korzystam z wielu metod, technik i narzędzi wywodzących się przede wszystkim z terapii poznawczo – behawioralnej i interwencji kryzysowej. Towarzyszyć będę Państwu podczas poznawania siebie, kreowania własnych możliwości, tworzeniu i odkrywaniu siebie. Pragnę zaprosić Państwa w podróż, która dla wielu jest fascynująca i pełna przygód, ale również niesie ze sobą trudności, które będziemy wspólnie pokonywać i zdobywać kolejne szczyty. To i wiele innych rzeczy proponuję Państwu w poniższych obszarach:
– Poradnictwie
– Interwencji Kryzysowej – pomocy psychologicznej w kryzysie
– Pracy nad rozwojem, psychoedukacją, motywacją, zmianą, pracą nad poczuciem własnej wartości, samooceną i poczuciem winy
– Prowadzę terapię poznawczo – behawioralną zaburzeń dzieci i młodzieży z trudnościami związanymi z:
• depresją,
• zaburzeniami lękowymi,
• Zespołem Stresu Pourazowego ( PTSD),
• zaburzeniami zachowania,
• ADHD,
• Zespołem Aspergera,
• zaburzeniami odżywiania.

– W ramach Interwencji Kryzysowej pracuję:
• z osobami po traumie, trudnej i nagłej sytuacji np. wypadek, nagła choroba
• z osobami w stresie ( silna reakcja na stres, Zespół Stresu Pourazowego – PTSD)
• z osobami w poczuciu lęku
• z osobami w kryzysie zagrożenia życia ( kryzys suicydalny, myśli samobójcze)
• z osobami po próbach samobójczych
• z osobami doświadczającymi przemocy
• z osobami po stracie i w żałobie
• z osobami narażonymi na wypalenie zawodowe
• z osobami mającymi niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i poczucie winy

mgr Marcelina Cieszewska – psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Wykształcenie:

  • Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagiellońskim,
  • Studia Podyplomowe z Logopedii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • W trakcie 5‑letniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w nurcie systemowo-psychodynamicznym.

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym. W swojej pracy kieruję się podejściem holistycznym, skupiającym się zarówno na samym Pacjencie, jak i na systemie rodzinnym, w którym Pacjent funkcjonuje na co dzień. Udzielam porad, wsparcia, a także prowadzę terapię psychologiczną dla młodzieży, dzieci oraz ich rodzin. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Obecnie pracuję również jako psycholog-terapeuta w szpitalnej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ambulatoryjnym zespole interdyscyplinarnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w trakcie wielu praktyk na oddziałach przyszpitalnych i placówkach pomocy psychologicznej. Zależy mi na stałym podnoszeniu swoich kompetencji, dlatego biorę udział w licznych szkoleniach oraz kursach. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Zawodowo interesuję się rozwojem psychofizycznym dzieci, terapią zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży, terapią par oraz rodzin. W przyszłości chciałabym również zdobyć wykształcenie pozwalające na pomoc pacjentom zmagającym się z trudnościami w obszarze swojej seksualności.

Zajmuję się:

  • psychoterapią dzieci i młodzieży,
  • wsparciem i pomocą psychologiczną dla młodzieży i dzieci z trudnościami emocjonalnymi, niskimi kompetencjami społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi oraz zaburzeniami zachowania,
  • konsultacją dla rodziców mających problemy wychowawcze,
  • pomocą psychologiczną w sytuacji kryzysu w rodzinie (rozpadu, rozwodu, straty i żałoby, zaburzenia komunikacji),
  • konsultacją i terapią trudności rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w zakresie problemów poznawczych, emocjonalnych, społecznych, a także w problemach z czynnościami fizjologicznymi m. in. jedzenie, wypróżnianie się, zasypianie oraz z lękiem separacyjnym.

mgr Kacper Grochocki – psycholog dzieci, młodzieży, dorosłych

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Mensana oraz szkolenie z prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywał w ramach praktyk w szkole podstawowej, a także staży na oddziałach dziennych lub stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel wspomagający i terapeuta z dziećmi w spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej „Przystanek Szkoła”.

Aktualnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera.

Zajmuje się wsparciem i terapią dzieci i młodzieży, wykorzystując elementy podejść trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Hubert Sotwin – psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Posiadam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałem w ramach praktyk w oddziałach psychiatrii Szpitala im. Józefa Babińskiego oraz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera od momentu jej powstania w listopadzie 2018 roku. Przeprowadzam badania psychologiczne oraz wydaję opinie jako biegły sądowy dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zajmuje się diagnozą, wsparciem i terapią dzieci i młodzieży oraz adolescentów. Udzielam także konsultacji dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

lek. med. Piotr Nowak – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży szpitala św. Ludwika w Krakowie.
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitalu im. dr J. Babińskiego oraz
Oddziale Psychiatrii Dzieci i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, gdzie obecnie jest zatrudniony.
Uczestnik licznych kursów specjalizacyjnych i szkoleniowych.

mgr Agnieszka Balicka – psycholog dzieci i młodzieży

lorem ipsum

mgr Dorota Janik – dietetyk

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia z Dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obszary mojego największego zainteresowania z dziedziny żywienia to dietoterapia cukrzycy, insulinooporności, chorób autoimmunologicznych oraz chorób jelit.

Do tej pory uczestniczyłam w licznych szkoleniach o szerokiej tematyce, m.in: diety roślinne w praktyce, żywienie i suplementacja w sportach, psychodietetyka, mikrobiota jelitowa, żywienie w chorobach skóry, dietoterapia zaburzeń gospodarki hormonalnej, dieta w chorobie Hashimoto, wsparcie żywieniowe w menopauzie.

mgr Zofia Szostak-Kędzierska – psycholog dzieci i młodzieży

lorem ipsum

 

mgr Magdalena Perzanowska – psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

lorem ipsum