Zespół

lek. med. Joanna Boroń – Zyss – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Po ukończeniu wydziału lekarskiego AM w Krakowie, rozpoczęłam prace i specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w zawodzie od lat, jestem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w ambulatorium, poradni jak i w oddziale psychiatrii dziecięcej. Nie jest mi obca psychiatria konsultacyjna, co wynika z dziesięcioletniej pracy w PZP dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (dawny Instytut Pediatrii w Prokocimiu). Kierowałam Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej WSSD im. św. Ludwika w Krakowie. Współpracuję także z Krakowskim Ośrodkiem Terapii. Obecnie, od czerwca 2019 roku jestem kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Prowadzę zajęcia dla studentów logopedii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Ukończyłam studia podyplomowe w kierunku psychoterapii.

W mojej praktyce znalazły swoje miejsce także grupy wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych somatycznie.

 
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu  zaburzeń okresu rozwojowego:
 
 
– ADHD,
– Zespół Aspergera,
– Autyzm,
– zespoły natręctw,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia depresyjne,
– zaburzenia zachowania,
– zaburzenia emocjonalne i zachowania towarzyszące chorobom somatycznym,
– leczenie zaburzeń odżywiania.
 
Przyświeca mi myśl Hipokratesa:
 
„Nie leczcie oka bez głowy, głowy bez szyi, szyi bez ciała, ciała bez duszy.”
 

mgr Marcelina Cieszewska – psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Wykształcenie:

  • Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagiellońskim,
  • Studia Podyplomowe z Logopedii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • W trakcie 5‑letniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w nurcie systemowo-psychodynamicznym.

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym. W swojej pracy kieruję się podejściem holistycznym, skupiającym się zarówno na samym Pacjencie, jak i na systemie rodzinnym, w którym Pacjent funkcjonuje na co dzień. Udzielam porad, wsparcia, a także prowadzę terapię psychologiczną dla młodzieży, dzieci oraz ich rodzin. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Obecnie pracuję również jako psycholog-terapeuta w szpitalnej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ambulatoryjnym zespole interdyscyplinarnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w trakcie wielu praktyk na oddziałach przyszpitalnych i placówkach pomocy psychologicznej. Zależy mi na stałym podnoszeniu swoich kompetencji, dlatego biorę udział w licznych szkoleniach oraz kursach. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Zawodowo interesuję się rozwojem psychofizycznym dzieci, terapią zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży, terapią par oraz rodzin. W przyszłości chciałabym również zdobyć wykształcenie pozwalające na pomoc pacjentom zmagającym się z trudnościami w obszarze swojej seksualności.

Zajmuję się:

  • psychoterapią dzieci i młodzieży,
  • wsparciem i pomocą psychologiczną dla młodzieży i dzieci z trudnościami emocjonalnymi, niskimi kompetencjami społecznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami afektywnymi oraz zaburzeniami zachowania,
  • konsultacją dla rodziców mających problemy wychowawcze,
  • pomocą psychologiczną w sytuacji kryzysu w rodzinie (rozpadu, rozwodu, straty i żałoby, zaburzenia komunikacji),
  • konsultacją i terapią trudności rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w zakresie problemów poznawczych, emocjonalnych, społecznych, a także w problemach z czynnościami fizjologicznymi m. in. jedzenie, wypróżnianie się, zasypianie oraz z lękiem separacyjnym.

mgr Kacper Grochocki – psycholog dzieci, młodzieży, dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Jestem absolwentem psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Mensana. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałem w ramach praktyk w szkole podstawowej, a także staży na oddziałach dziennych lub stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracowałem jako nauczyciel wspomagający i terapeuta z dziećmi w spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej „Przystanek Szkoła”.

Przeprowadzam badania psychologiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w szczególności interesuję się diagnostyką funkcjonowania intelektualnego, poznawczego oraz w kierunku zaburzeń neurorozwojowych. Ukończyłem m.in. szkolenia ,,Diagnoza w spektrum autyzmu” (Fundacja Prodeste) oraz ,,Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u dorosłych” (Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO), posiadam uprawnienia do stosowania Skal Inteligencji Stanford-Binet 5.

Terapeutycznie pracuję z młodzieżą i dorosłymi, wykorzystując elementy podejść trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ponadto pracuję diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, Środowiskowym Centrum dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego oraz z osobami dorosłymi w gabinecie prywatnym. Wydaję również opinie jako biegły sądowy dla sądu rejonowego.

mgr Hubert Sotwin – psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog, w trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej z modułem seksuologicznym w Instytucie Poznawczym. Absolwent psychologii stosowanej oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Posiadam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałem w ramach praktyk w oddziałach psychiatrii Szpitala im. Józefa Babińskiego oraz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Pracuję diagnostycznie i terapeutycznie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera od momentu jej powstania w listopadzie 2018 roku. Przeprowadzam badania psychologiczne oraz wydaję opinie jako biegły sądowy dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zajmuje się diagnozą, wsparciem i terapią dzieci i młodzieży oraz adolescentów. Udzielam także konsultacji dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

lek. med. Piotr Nowak – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży szpitala św. Ludwika w Krakowie.
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitalu im. dr J. Babińskiego oraz
Oddziale Psychiatrii Dzieci i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, gdzie obecnie jest zatrudniony.
Uczestnik licznych kursów specjalizacyjnych i szkoleniowych.

mgr Agnieszka Balicka – psycholog dzieci i młodzieży

 

mgr Dorota Janik – dietetyk

Jestem absolwentką studiów I i II stopnia z Dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obszary mojego największego zainteresowania z dziedziny żywienia to dietoterapia cukrzycy, insulinooporności, chorób autoimmunologicznych oraz chorób jelit.

Do tej pory uczestniczyłam w licznych szkoleniach o szerokiej tematyce, m.in: diety roślinne w praktyce, żywienie i suplementacja w sportach, psychodietetyka, mikrobiota jelitowa, żywienie w chorobach skóry, dietoterapia zaburzeń gospodarki hormonalnej, dieta w chorobie Hashimoto, wsparcie żywieniowe w menopauzie.

mgr Zofia Szostak-Kędzierska – psycholog dzieci i młodzieży

 
 

mgr Magdalena Perzanowska – psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

 
 

mgr Justyna Wasil – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda

Ukończyłam pedagogikę specjalną – specjalność: oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia oraz edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. na rocznym stażu w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Rząsce, a także jako wychowawca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Siemacha SPOT 24/7. Brałam udział m.in. w organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Autyzmem “ZACISZE” projekcie wolontariatu środowiskowego “mosTy2” , które polegało na wsparciu rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracowałam również jako wychowawca, terapeuta w przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu “Przystanek Przedszkolak”. Przez rok brałam udział w sesjach terapeutycznych metodą 3i w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Brałam również udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Aktualnie pracuję jako nauczyciel, wychowawca, terapeuta oraz koordynator terapii i edukacji dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu “Przystanek Szkoła”. Posiadam certyfikat ukończenia trenera Treningu Umiejętności Społecznych oraz certyfikat trenera TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Odbyłam liczne szkolenia podnoszące moje kwalifikacje w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.