Jakie czynniki poza genetycznymi mogą powodować choroby psychiczne?