Czy osoby, które leczą się psychiatrycznie mogą „normalnie” funkcjonować w społeczeństwie?