Czy osoba chora psychicznie stanowi zagrożenie dla swojego otoczenia?