Czy istnieje możliwość podjęcia leczenia psychiatrycznego wbrew woli pacjenta?