Oferta

Kompleksowa opieka lekarska w ramach współpracy lekarzy różnych specjalności;
- Psychiatrii

Całościowa diagnostyka psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
Psychoterapia indywidualna , grupowa, rodzinna i par.
Poradnictwo dietetyczne

Leczeniem obejmujemy pacjentów z:
- zaburzeniami psychotycznymi
- zaburzeniami depresyjnymi
- zaburzeniami lękowymi
- zaburzeniami adaptacyjnymi,
- zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi,
- tikami
- zaburzeniami odżywiania
- nadpobudliwością psycho- ruchową .
- całościowymi zaburzeniami rozwoju / autyzm , zespól Aspergera/
- deficytami intelektualnymi
- zaburzeniami uwagi u dorosłych i dzieci
- zakradzeniami pamięci i uwagi

Oferujemy także pomoc w ramach interwencji kryzysowej.

Służymy również pomocą w rozwoju własnym.